TA STRONA UŻYWA COOKIE.
Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
statystyki
chignahuapan

Aktualności

img

02.02.2023

Komunikat Klubu

Publikujemy komunikat Arki Gdynia SA dotyczący zakończenia współpracy z Klubem przez Panią Alicję Szewczyk.

 

Szanowni Kibice,


z przykrością przyjęliśmy decyzję Pani Alicji Szewczyk o rezygnacji z podpisania umowy na współpracę w 2023 roku. Negocjacje dotyczące prowadzenia punktów gastronomicznych oraz restauracji na terenie Stadionu Miejskiego w Gdyni trwały od końca listopada ubiegłego roku. Mamy świadomość, jak istotny to temat dla wielu z Was, dlatego zdecydowaliśmy się na szczegółowe opisanie procesu negocjacji oraz celów, do których dążymy jako Klub. Przedstawiamy również opis wyzwań, które stanęły przed Klubem w obecnej sytuacji. Tym samym kontynuujemy politykę transparentności, która nie powinna pozostawiać pola do ewentualnych niedomówień i plotek.


***

Na wstępie należy zaznaczyć, że umowa na najem powierzchni stadionu zawierana pomiędzy Gdyńskim Centrum Sportu (GCS) a Arką Gdynia SA jest roczna. Z tego względu roczna była również umowa pomiędzy Klubem a Panią Alicją Szewczyk na podnajem lokalu restauracji oraz punktów gastronomicznych. Co za tym idzie, co roku dochodziło do rozmów i podpisywania nowej umowy.

W zakres współpracy pomiędzy Klubem a Panią Alicją Szewczyk wchodził:

1) Najem restauracji Olimpijska 5 Sports Bar & Restaurant;
2) Najem punktów gastronomicznych na koronie stadionu podczas meczów;

 

To, co nie było objęte umową, a faktycznie miało miejsce, to zakup u Pani Alicji Szewczyk cateringu na strefy VIP oraz biznes podczas meczów (bez prawa do wyłączności).

Punkty gastronomiczne były w stu procentach prowadzone przez Panią Alicję Szewczyk, a Klub otrzymywał z ich podnajmowania czynsz stały (za wszystkie punkty: 500 zł/mecz) oraz 16,5% od przychodu netto.

Lokal restauracyjny był wynajmowany przez Klub od GCS, a następnie podnajmowany Pani Alicji Szewczyk. W minionym sezonie Klub zarabiał na czynszu 700 zł miesięcznie. Dodatkowo Klub otrzymywał rabat na usługi gastronomiczne w wysokości 90 000 zł netto w roku kalendarzowym (rabat pozwalał na pokrycie części kosztów wyżywienia zawodników pierwszego zespołu i drużyn młodzieżowych, a także częściową organizację stref VIP i biznes).

Klubowi zależało na zagwarantowaniu poprzez umowę otwarcia restauracji w dni meczowe – nie tylko domowe, ale i wyjazdowe (co pomogłoby w budowaniu tradycji wspólnego oglądania i przeżywania meczów wyjazdowych na terenie stadionu), a także zapisania w umowie zmiennego procentu od przychodu netto restauracji w dni meczowe. Jednocześnie Klub zadeklarował, że wspomniany rabat na usługi gastronomiczne może być naliczany proporcjonalnie do robionych w restauracji zakupów oraz że w związku z nowym zapisem i ze względu na ogólny wzrost kosztów najmu w umowie pomiędzy GCS a Klubem, zrezygnuje z comiesięcznego zarobku na czynszu stałym.

Cel negocjacji nowej umowy od początku był jasny: zwiększenie wpływu Klubu na catering serwowany Kibicom podczas meczów (docelowo: poszerzenie oferty gastronomicznej i usprawnienie obsługi), a także wzrost przychodów Klubu z tytułu najmu restauracji (z dni meczowych). Na ostatni punkt olbrzymi wpływ mają oczywiście stale i gwałtownie rosnące koszty organizacji dnia meczowego (przy jednoczesnym zachowaniu stosunkowo niskiego poziomu cen biletów itd.). Od samego początku rozmów Klub wychodził również z przekonania, że przeorganizowanie różnych aspektów związanych z prowadzeniem na stadionie szeroko pojętej gastronomii znacznie przyczyniłoby się do zwiększenia zysków, na czym skorzystałyby strony.

Przez cały czas Klub wykazywał się szacunkiem do drugiej strony oraz jej dotychczasowych działań, a także inicjatywą i determinacją, by negocjacje zakończyły się przedłużeniem współpracy. Aby rzetelnie przedstawić cały proces rozmów, poniżej przedstawiamy fakty w chronologicznie uporządkowanych punktach:

1) 23 listopada 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie z Panią Alicją Szewczyk, na którym omówiono propozycję warunków współpracy na 2023 rok.

2) 1 grudnia 2022 roku Pani Alicji Szewczyk otrzymała (drogą mailową) przedyskutowaną tydzień wcześniej propozycję umowy wraz z warunkami finansowymi na 2023 rok.


Przesłana propozycja zawierała trzy podstawowe zmiany względem 2022 roku:


- obowiązek otwarcia restauracji w dni meczowe (domowe i wyjazdowe);
- czynsz zmienny w wysokości 16,5% łącznego przychodu netto restauracji wyłącznie z dni meczowych (w toku kolejnych spotkań Klub wyraził zgodę na zaproponowanie przez Panią Alicję Szewczyk niższego procentu, którego ostateczna wysokość miała być uzależniona od progów przychodowych);
- możliwość otwarcia przez Klub maksymalnie pięciu dodatkowych punktów gastronomicznych na koronie stadionu (w toku rozmów Klub zobowiązał się, że zachowa dotychczasową liczbę punktów prowadzonych przez Panią Alicję Szewczyk, ponieważ nie wszystkie punkty, którymi dysponuje stadion były dotychczas otwierane).

3) Przez ponad dwa tygodnie od dnia wysłania maila z propozycją, Klub nie otrzymał żadnej informacji zwrotnej na temat przedstawionych warunków (mimo kontaktów telefonicznych i osobistych z prośbą o przesłanie odpowiedzi).

4) 19 grudnia 2022 roku Pani Alicja Szewczyk po raz pierwszy odniosła się do przedstawionych warunków umowy. Zrobiła to za pośrednictwem maila, który został wysłany nie tylko do Klubu, ale również do załączonych w wiadomości: przedstawicieli Miasta Gdyni, Gdyńskiego Centrum Sportu oraz Kibiców. We wspomnianej wiadomości zacytowano pięć punktów z proponowanej umowy oraz zamieszczono komentarze do nich. Tym samym – jednostronną i niekonsultowaną decyzją Pani Alicji Szewczyk – w proces negocjacji włączone zostały osoby trzecie, a wstępne zapisy umowy upublicznione.

5) 28 grudnia 2022 roku Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki (SKGA) opublikowało list otwarty dotyczący negocjacji na linii Klub – Pani Alicja Szewczyk.

6) Treść listu została przyjęta do wiadomości przez Klub, a zawarte w nim sugestie wcielone w życie podczas rozmów, o czym poinformowano w oświadczeniu opublikowanym przez Klub 9 stycznia 2023 roku. We wspomnianym oświadczeniu Klub zapewnił m.in. o oczywistym fakcie, iż rozmowy z Panią Alicją Szewczyk od samego początku prowadzone są z uwzględnieniem i poszanowaniem historii oraz tradycji. Klub wyszedł również z inicjatywą otwartego spotkania na temat warunków dalszej współpracy – tym samym akceptując zaproponowaną przez Panią Alicję Szewczyk publiczną formę rozmów.

7) Tego samego dnia, 9 stycznia br., klub skontaktował się drogą mailową z przedstawicielami stron umowy, Gdyńskim Centrum Sportu, przedstawicielami rady nadzorczej i mniejszościowych akcjonariuszy oraz SKGA w celu zaproszenia na spotkanie i uzgodnienia dogodnego dla wszystkich terminu, który ostatecznie wyznaczono na 11 stycznia br. O terminie spotkania Klub poinformował niezwłocznie na oficjalnej stronie internetowej i skierował otwarte zaproszenie do wszystkich zainteresowanych dyskusją.

8) 11 stycznia br. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego w Gdyni rozpoczęło się spotkanie, w którym udział wzięli m.in.: prezes zarządu Michał Kołakowski, Pani Alicja Szewczyk wraz z członkami rodziny, członek rady nadzorczej Pan Przemysław Adam, zastępca dyrektora GCS Pan Tomasz Cząstka, przedstawiciel SKGA, przedstawiciel Ejsmond Club oraz zainteresowani tematem Kibice.


Spotkanie trwało blisko trzy godziny. Poruszono na nim wiele kwestii związanych nie tylko z warunkami finansowymi, ale również z jakością obsługi, dostępnym menu czy panującą obecnie trudną dla wszystkich sytuacją ekonomiczną.


Na spotkaniu uzgodniono, że Klub otrzyma od Pani Alicji Szewczyk dokumenty, które pozwolą określić wysokość obrotu restauracji w dniu meczowym. Było to szczególnie istotne, ponieważ stanowiło niezbędny punkt wyjścia do negocjacji nad zmniejszeniem wysokości pierwotnie zaproponowanego procentu od przychodu netto z dnia meczowego. Przedstawiciele Klubu zadeklarowali gotowość do ustępstw i elastyczności w tej kwestii.

9) 13 stycznia br. – w ślad za spotkaniem – Klub poprosił drogą mailową o udostępnienie określonych dokumentów przychodowych z dni meczowych.
 
10) 16 stycznia br. Klub otrzymał plik PDF z opisanymi przychodami i kosztami restauracji w dniu meczowym, które jednak nie były potwierdzone żadnymi formalnymi dokumentami. Równocześnie poinformowano Klub, że wydruki z kasy fiskalnej zostaną przedstawione dopiero podczas kolejnego spotkania. Decyzji nie zmieniły kolejne prośby kierowane drogą mailową i tym samym Klub – mimo deklaracji wygłoszonej na spotkaniu – nie otrzymał do wglądu wszystkich dokumentów przychodowych.

11) 24 stycznia br. odbyło się kolejne spotkanie, w którym wzięli udział m.in.: prezes zarządu Michał Kołakowski, członkowie rodziny Pani Alicji Szewczyk, członek rady nadzorczej Pan Przemysław Adam, akcjonariusz Klubu Pan Marcin Gruchała, zastępca dyrektora GCS Pan Tomasz Cząstka, przedstawiciel SKGA i przedstawiciel Ejsmond Club.


Spotkanie trwało około półtorej godziny. Poruszano na nim głównie kwestie finansowe i ostatecznie ustalono, że w kolejnych dniach Klub przedstawi propozycję zapisu do umowy, która uzależni wysokość przyznawanego rabatu na usługi gastronomiczne od wysokości ogólnie dokonywanych zakupów przez Klub u Pani Alicji Szewczyk (m.in. na catering VIP i biznes oraz na wyżywienie zawodników). Z drugiej strony rodzina Pani Alicji Szewczyk zobowiązała się do przesłania Klubowi własnej propozycji progów i procentów od obrotu z dnia meczowego z restauracji.

12) 26 stycznia br., zgodnie z ustaleniami zawartymi na spotkaniu, Klub przesłał propozycję zapisu do umowy, która uzależniała wysokość przyznawanego rabatu na usługi gastronomiczne od wysokości dokonywanych zakupów przez Klub u Pani Alicji Szewczyk.

13) Wiadomość wysłana 26 stycznia br. pozostała bez odpowiedzi. Klub nie otrzymał również propozycji, do której złożenia zadeklarowała się na spotkaniu rodzina Pani Alicji Szewczyk. W poniedziałek 30 stycznia br. Klub zwrócił się z przypomnieniem dotyczącym przesłania propozycji zapisu progów i procentów od obrotu z dnia meczowego z restauracji. Propozycja nie została przesłana. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych Klub został poinformowany przez Panią Alicję Szewczyk drogą mailową o rezygnacji z dalszych rozmów oraz definitywnej rezygnacji z prowadzenia działalności na terenie stadionu.


Publikujemy powyższe szczegóły dotyczące negocjacji umowy, by zachować przejrzystość w tak ważnym dla wielu Kibiców temacie i tym samym zdementować pojawiające się w przestrzeni publicznej sugestie, jakoby Klubowi nie zależało na zawarciu umowy z Panią Alicją Szewczyk. Od samego początku – jak co roku – prowadziliśmy rozmowy z poszanowaniem roli, jaką Pani Alicja Szewczyk i jej rodzina odgrywała od lat w życiu Klubu i Kibiców. Podobnie jak Kibice doceniamy niepodważalny wkład i serdecznie dziękujemy za lata współpracy z Klubem! Życzymy powodzenia w dalszej drodze zawodowej i prywatnej!

Równocześnie trwamy w przekonaniu, że szeroko pojęty rozwój punktów gastronomicznych oraz restauracji zlokalizowanych na terenie stadionu jest niezbędny do pełnego wykorzystania potencjału tego miejsca i zapewnienia Kibicom atrakcyjnej pod każdym względem oferty gastronomicznej oraz sprawnej obsługi w trakcie meczów. Wierzymy, że gastronomia może być jednym z aspektów wpływających na zwiększenie frekwencji i przyciągnięcie na trybuny większej rzeszy Kibiców. A co za tym idzie – może mieć wpływ na poprawienie stanu klubowych finansów poprzez wzrost przychodów z dnia meczowego.

Po otrzymaniu informacji od Pani Szewczyk o definitywnej rezygnacji z prowadzenia stadionowej gastronomi, Klub rozpoczął pracę nad zapewnieniem cateringu meczowego na najbliższe spotkanie ligowe z Wisłą Kraków (18 lutego br.), tak by Kibice mogli korzystać z czasowej oferty w punktach na koronie stadionu.


Nagła decyzja o zakończeniu rozmów sprawiła również, że kolejnym celem Klubu będzie wznowienie funkcjonowania restauracji w nowej formule. Obecnie sprawdzamy możliwości wykonania generalnego remontu lokalu i podniesienia ogólnej jakości przy zachowaniu Arkowego i sportowego klimatu.


O podjętych decyzjach będziemy informować w kolejnych komunikatach. Pewne jest, że obecnie zależy nam na tym, aby restauracja była prowadzona przez Klub, a wraz z „nowym otwarciem” dochód z restauracji wspierał jego rozwój – podobnie jak rzecz ma się obecnie z Oficjalnym Sklepem Arki Gdynia, w którym zakupy bezpośrednio wspierają klubową kasę.

 
Poprzedni Następny

 

 

 

 

 

 

SPONSORZY MŁODEJ ARKI

 

 

     

 

 

 

 

 

 

PARTNERZY MEDIALNI

 

 

Arka Gdynia Copyright Arka Gdynia