TA STRONA UŻYWA COOKIE.
Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
statystyki
chignahuapan

Media » Zasady komunikacji


Przedstawiamy wytyczne dotyczące pracy mediów – runda jesień 2021

 


1. Informujemy, że nadal zgodnie z wytycznymi PZPN obowiązuje podział stadionu na dwie strefy (0 i 1) oraz limit 50% pojemności stadionu i zachowanie dystansu społecznego.
2. Osoby z identyfikatorami przyporządkowującymi ich do danej strefy, nie będą mogły przemieszczać się do innej strefy oraz zmieniać miejsca na trybunie, pod rygorem odbioru akredytacji i nie przyznania jej do końca obecnego sezonu.
2.1. Składy meczowe zostaną wysłane dziennikarzom poprzez system accredito.

 


3. Przedmeczowe  konferencje prasowe odbywać się będą w trybie zdalnym. Dziennikarze zostaną wcześniej uprzedzeni o możliwości przesłania pytań do trenera i zawodnika na adres: rzecznik@arka.gdynia.pl.

 


4. Wywiady z piłkarzami oraz trenerami mogą odbywać się jedynie telefonicznie, po wcześniejszym kontakcie i uzyskaniu zgody od rzecznika prasowego. Przypominamy zasady dotyczące wywiadów: http://www.arka.gdynia.pl/index.php?typ=podstrona&id=31

5. Wstęp na mecze na Stadionie Miejskim w Gdyni obowiązuje za okazaniem akredytacji przyznanej przez Klub.

5.1.Złożenie wniosku akredytacyjnego następuje poprzez system accredito, ale nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji. Klub ma prawo nie przyznać akredytacji bez podawania przyczyny. 

6. Klub przyznaje po jednej akredytacji PRASOWEJ/RADIOWEJ/ FOTO na redakcję.

7. Wnioski akredytacyjne przyjmujemy za pośrednictwem systemu accredito. Wnioski po przekroczeniu terminu procesu na dany mecz, nie będą rozpatrywane. Przyznane akredytacje stałe obowiązują do odwołania. Przyznane akredytacje stałe obowiązują do odwołania i mogą być odebrane za nieprzestrzeganie poleceń służb lub zachowanie godzące w wizerunek Klubu.

 


8. Odbiór akredytacji, a także kamizelek FOTO następuje przed meczem w kasie technicznej nr 4 od 1,5 h przed rozpoczęciem meczu.

9. Media piszące oraz stacje radiowe wchodzą na trybunę prasową i stanowisko radiowe wejście MEDIA/sektor B3/B4 od strony ul. Olimpijskiej. Wyznaczone zostaną dla nich miejsca na dedykowanej Trybunie Medialnej z zachowaniem dystansu i obowiązującego limitu 50% zajętych miejsc. Obowiązuje zakaz zmiany przyznanego miejsca.

 


10. Fotoreporterzy wchodzą na meczu do stref za bramkami do tzw. strefy BRZEGU BOISKA. Wejście do tej strefy następuje bramą nr 20 od ul. Olimpijskiej po odebraniu akredytacji i kamizelki w kasie technicznej nr 4.

10.1. Strefa BRZEGU BOISKA jest umiejscowiona za obiema bramkami i za bandami reklamowymi. Wejście bramą nr 20 umożliwia zajęcie pozycji od strony trybuny GÓRKA. Przejście do Strefy BRZEGU BOISKA umiejscowionej od strony trybuny GOSIR następuje wyłącznie wzdłuż trybuny TORY i wyłącznie przed początkowym gwizdkiem sędziego!

10.2. W przerwie meczu fotoreporterzy mogą zmienić zajmowaną pozycję, przemieszczając się wzdłuż trybuny TORY.

UWAGA! STREFA PRACY DLA FOTO ZA BRAMKAMI WYZNACZONA BĘDZIE REKLAMAMI LUB TAŚMAMI ZA LINIAMI KOŃCOWYMI BOISKA! W trakcie spotkania fotoreporterzy mogą znajdować się wyłącznie w tych wyznaczonych strefach!

10.3. Niezastosowanie się do zakazu będzie skutkowało natychmiastowym odebraniem akredytacji do końca sezonu 2021/2022.

 


10.4. Toaleta dostępna dla fotoreporterów znajduje się przy wyjściu z bramy nr 20.

11. Każdy fotoreporter jest zobowiązany do założenia kamizelki oraz przestrzegania poleceń wydawanych przez służbę porządkową.

12. Konferencje prasowe odbywają się w trybie zdalnym. Dostęp do niej w pomieszczeniu na stadionie mają tylko oficjalne media klubowe. Pytania należy przesłać po meczu do rzecznika prasowego mailem: rzecznik@arka.gdynia.pl lub tel. sms 668 676 900 najpóźniej w ciągu 15 minut po zakończonym meczu!  Zapis z konferencji będzie dostępny na klubowym kanale YouTube oraz stronie www, a także jak najszybciej zostanie przesłany do mediów za pośrednictwem  systemu accredito.

13. Każdy z dziennikarzy i fotoreporterów jest zobowiązany do noszenia akredytacji w widocznym miejscu przez cały czas przebywania w danej strefie na stadionie.

14. Przypominamy o zakazie rejestracji pola gry i nagrywaniu przez nieuprawnione media pod rygorem odbioru akredytacji dla redakcji.

15. Po meczu nie ma nadal tzw. strefy mieszanej. Wypowiedzi trenerów po konferencji oraz zawodników przesyłane będą niezwłocznie poprzez system accredito.

16. Każdy przedstawiciel mediów, posiadający akredytację zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. Przy wejściu do dedykowanych stref zapewnione zostaną środki dezynfekcyjne. Wszystkie osoby są zobowiązane do zachowania dystansu społecznego zgodnie z przepisami prawa powszechnego!

17. Wejście do stref dla mediów będzie możliwe 90 minut przed rozpoczęciem spotkania, opuszczenie Strefy Brzegu Boiska następuje najpóźniej 15 minut po zakończeniu meczu, opuszczenie Trybuny Medialnej następuje najpóźniej 25 minut po zakończeniu meczu. Strefa robocza w budynku głównym jest dostępna po zakończonym meczu. Powyższe należy uwzględnić przy planowaniu pracy redakcji.

 

18. Przedstawiciele mediów zobowiązani są do przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych obowiązujących na stadionie, w tym Regulaminu Imprezy Masowej oraz Regulaminu Stadionu.

19. Obowiązujące zasady po zmianie wytycznych dot. organizacji spotkań mogą ulec zmianie o czym poinformujemy w odrębnym komunikacie.  

Biuro prasowe Arka Gdynia SA

Mapa Strony