TA STRONA UŻYWA COOKIE.
Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Media » Regulamin akredytacji

 

 

Regulamin przyznawania akredytacji.

 

1.Akredytacje przyznawane są decyzją rzecznika prasowego Arka Gdynia SSA na podstawie wniosków akredytacyjnych. O akredytacje ubiegać się mogą redakcje prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski redakcji sportowych.

2. Wnioski akredytacyjne na mecze w sezonie 2017/2018 należy przesyłać  drogą elektroniczną poprzez stronę www.accredito.com/arka-gdynia.

O terminach wysyłania wniosków rzecznik klubu poinformuje komunikatem podczas startu procesu akredytacyjnego. 

3. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o udzielenie akredytacji nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji przez Klub. Lista redakcji, którym zostaną przyznane akredytacje będzie podana na stronie oficjalnej Klubu w zakładce MEDIA. Ilość przyznanych akredytacji uzależniona jest od ilości miejsc przeznaczonych dla mediów i możliwości technicznych. W uzasadnionych przypadkach rzecznik prasowy może przydzielić więcej niż jedną akredytację

4. Wnioski o akredytacje jednorazowe na mecze w sezonie 2017/2018
należy przesyłać  drogą elektroniczną poprzez stronę www.accredito.com/arka-gdynia zgodnie z procesem akredytacyjnym na dane spotkanie.

Niezbędne jest podanie PESELU osoby wnioskowanej. W przypadku braku danych, wniosek nie zostanie przyjęty.

5.Dokumentem potwierdzającym udzielenie akredytacji jest wydanie identyfikatora odpowiedniego typu. Akredytacje wydawane są na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Dane muszą być zgodne z wnioskiem akredytacyjnym.

6. Akredytacje odbierać można w dniu meczu godzinę przed jego rozpoczęciem w specjalnie oznaczonym punkcie (KASIE TECHNICZNEJ NR 4) obok wejścia na trybunę VIP/MEDIA od strony ul.Olimpijskiej lub w tygodniu poprzedzającym mecz po uprzednim uzgodnieniu z rzecznikiem prasowym w siedzibie klubu.

7. Akredytacje w punkcie można odbierać wyłącznie z legitymacją prasową. Przedstawiciele mediów winni mieć przy sobie aktualną oraz oryginalną legitymację prasową. Akredytacje nie mogą być wydane osobom trzecim i nieupoważnionym. Do wejścia na stadion niezbędne jest posiadanie przy sobie  dowodu osobistego, który umożliwi przejscie przez bramkę i wejście do stref dla mediów.

8. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich na terenie obiektu podczas zawodów organizowanych przez SSA Arka Gdynia akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w widocznym miejscu dla służb porządkowych, informacyjnych i technicznych klubu.


9. Osoby akredytowane przez SSA Arka Gdynia zobowiązane są stosować się do zaleceń Rzecznika Prasowego lub osób przez niego wyznaczonych oraz służb porządkowych, a także stosować do regulaminu obiektu i imprezy masowej.


10. Przed spotkaniem fotoreporterzy i obsługa techniczna oraz operatorzy TV posiadający akredytację TV i FOTO zobowiązani są  do odbioru kamizelek - znaczników w specjalnie wyznaczonym punkcie odbioru (KASA TECHNICZNA NR 4)  i posiadanie ich podczas wykonywania obowiązków służbowych na obiekcie. Ich zwrot po zakończeniu meczu następuje w tym samym miejscu. Brak zwrotu kamizelki skutkować będzie odebraniem akredytacji dla osoby, która nie zdała kamizelki.


11. Przedstawiciele mediów posiadający ważne akredytacje nie mają prawa wstępu na murawę. Podczas rozgrzewki i w trakcie meczów znajdują się tylko w wyznaczonych strefach. Dotyczy to zwłaszcza operatorów kamer i fotoreporterów.


11.1. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają odrębne przepisy EKSTRAKLASA.SA. Jedynym podmiotem upoważnionym do rejestrowania pola gry w trakcie meczów Ekstraklasy jest Ekstraklasa Live Park oraz Kluby na własne potrzeby szkoleniowe.


11.1.1 Pozostałe MEDIA Posiadające Prawa i Nie posiadające praw mają zakaz  filmowania pola gry  i przy odbiorze akredytacji są zobowiązane do  podpisana stosownego oświadczenia.


11.1.2. Ekstraklasa.SA zastrzega sobie wszelkie prawa medialne do rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy. 

12. W przypadku nielegalnego nagrywania meczów/wydarzeń przez stacje telewizyjne i konsekwencji z tego wynikających Klub może dochodzić swoich praw na drodze sądowej oraz wycofać akredytację na czas nieokreślony.

13. Przedstawiciele mediów podczas meczów zobowiązani są do przeprowadzania wywiadów w specjalnych strefach wyłącznie na tle ścianek sponsorskich. W przypadku ignorowania tego zalecenia Klub może wycofać akredytację na czas nieokreślony.

14. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Klub ma prawo cofnąć akredytację do czasu zakończenia rundy lub rozgrywek.

15. Klasyfikacja akredytacji:

Akredytacja prasowa

1.O akredytacje prasowe mogą ubiegać się dziennikarze prasy, radia, TV oraz serwisów internetowych.
2. W dniu meczu akredytacja zezwala na wejście na teren obiektu oraz zajęcie miejsca w loży prasowej (trybuna kryta – sektor B).
3. Upoważnia do przeprowadzenia wywiadów w strefach wyznaczonych przez Klub wyłącznie na tle ścianek sponsorskich.
4. Upoważnia do uczestnictwa w konferencjach prasowych organizowanych przez Klub. 

Akredytacja foto

1.Przyznawana dla fotoreporterów prasowych, fotoreporterów serwisów internetowych oraz agencji fotograficznych.
2.Oznakowanie: kamizelki – znaczniki koloru szarego  z oznaczeniem FOTO. Kamizelki pobierane są przed meczem (patrz pkt 11) na podstawie akredytacji.
3. Identyfikują fotoreporterów akredytowanych na mecz i mogących się poruszać w Strefie Brzegu Boiska  wyłącznie w wyznaczonych strefach FOTO.
4. Nie pozwalają na wstęp do Strefy Szatni.
5. Zezwalają na wejście i przebywanie w Sali do Konferencji Prasowej i w Strefie Mieszanej – po meczu.

 Akredytacja telewizyjna lub foto dla tzw. ”Mediów Klubowych”

1.Przyznawana dla fotoreporterów oraz przedstawicieli telewizji klubowych oznakowana FOTO lub TV.
2. Oznakowanie: kamizelki  - znaczniki koloru  granatowego z oznaczeniem MEDIA KLUB i akredytacja. 
3. Identyfikują Media Klubowe zarówno gospodarzy jak i gości – TV i FOTO – oraz upoważniają do pracy w strefie Brzegu Boiska, a także w strefie ,,Flash” Interview.
4. Upoważnia do filmowania pola gry wyłącznie do celów szkoleniowych (bez możliwości jakiejkolwiek publikacji zewnętrznej).
5. Dopuszczają wstęp do Strefy Szatni (jedynie w przypadku pracy w strefie „Flash” Interview).
6. Zezwalają na wejście i przebywanie w Sali Konferencji Prasowej i w Strefie Mieszanej – po meczu.

 
Akredytacja dla producenta sygnału telewizyjnego. 

1.Przyznawana dla osób pracujących przy transmisji meczu na podstawie listy przesłanej do klubu  przez producenta programu.
2. Oznakowanie: kamizelki  - znaczniki koloru  granatowego z oznaczeniem PS  TV i akredytacja Orange Sport.
3. Identyfikują osoby odpowiedzialne za Produkcję Sygnału TV (PS TV) a także pracowników TV Nadawcy Meczu na Żywo.
4. Upoważniają do pracy w strefach na Murawie, Trybunach i w Strefie Szatni.
5. Noszą je wszyscy operatorzy kamer (w tym Zespoły kamer przenośnych), a także technicy, operujący w tych Strefach. Zaznacza się, że – z różnych względów – samo noszenie znacznika nie zezwala na dostęp do Strefy Szatni.
6. Żaden przedstawiciel innej telewizji nie jest upoważniony do posługiwania się takim Znacznikiem.

 

 

 

Mapa Strony